Novinky z oboru

Běžné typy ráčnových klíčů

2021-11-09
Nejčastěji používaný manuálráčnový klíč, kromě elektrického ráčnového klíče, pneumatického ráčnového klíče atd

Strukturálníráčnový klíčje také známý jako měřič momentu a momentový šroubovák. Je navržen na principu ohybu nosníku, principu ohybu torzní tyče a principu stlačení vinuté pružiny. Dokáže měřit krouticí moment působící na matici

Existují dva typyráčnové klíče: plochý typ a typ číselníku. Ráčnový klíč má dlouhou elastickou tyč, jeden konec je opatřen rukojetí a druhý konec je opatřen čtyřhrannou nebo šestihrannou hlavou. Na čtyřhrannou nebo šestihrannou hlavu je navlečena výměnná objímka a upnuta ocelovou kuličkou. Nahoře je také nainstalován dlouhý ukazatel. Deska stupnice je upevněna na základně rukojeti a hodnota stupnice každé mřížky je 1n (nebo kg / M). Před použitím nejprve nastavte indikátor nainstalovaný na klíči na požadovaný utahovací moment a poté klíč vytáhněte. Po dosažení předem stanoveného krouticího momentu se ukazatel na indikátoru otočí směrem k hřídeli čepu. Nakonec se ukazatel srazí s čepem a informuje operátora prostřednictvím signálu reproduktoru nebo signálu snímání